Rogystop Super 1L industrieel ontstopper

Rogystop Super 1L industrieel ontstopper
Er zijn geen opties voor dit product beschikbaar
Beschrijving

Details

Rogystop Super 1L industrieel ontstopper

  • Toe te passen in alle soorten afvoeren.
  • Verwijdert snel en effectief de meest uiteenlopende verstoppingen.
  • ROGYSTOP doet geen afbreuk aan de werking van een septic-tank.
  • Moet puur gebruikt worden.
  • Hoog geconcentreerd, zeer actief, zuur ontstoppingsmiddel voor het snel en grondig verwijderen van verstoppingen in alle soorten afvoeren en rioleringssystemen.
  • Rogystop bevat 96% zwavelzuur
  • Niet schuimend. 
  • Veilig voor alle soorten afvoeren. Rogystop niet gebruiken op aluminium, gegalvaniseerde materialen en zuurgevoelig porselein.

Lees vóór gebruik de aanwijzingen!

Toepassing

water zoveel mogelijk uit de gootsteen, afvoer en toilet verwijderen. ROGYSTOP altijd langzaam in de afvoer gieten, dosering ± 100 tot ± 300 ml., daarna goed doorspoelen met water.

N.B. Procedure zonodig herhalen.

Veiligheidsvoorschriften:

- Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- Buiten bereik van kinderen bewaren
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water spoelen en een specialist raadplegen.
- Nooit water op dit product gieten.
- Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
- Nooit met andere chemicaliën mengen.
- Bij inwendig gebruik onmiddellijk met veel eiwit met water of magnesiummelk drinken en direct naar ziekenhuis vervoeren.

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Opgelet: Sedert 1 februari 2021 is Europese verordening 2019/1148 van kracht:
zwavelzuur met een percentage van meer dan 15% is een gereguleerd product.
Hierdoor is het verboden om dit product aan te kopen als particulier.
Enkel een rechtspersoon met geldig BTW nummer en een beroepsactiviteit die overeenstemt met het beoogde gebruik komt in aanmerking voor aankoop.
De koper dient zijn identiteit te bewijzen en verklaring te tekenen met het beoogde gebruik en kennis te nemen van de desbetreffende verordening 2019/1148.

Extra informatie

Extra informatie

Soort Ontstopper